huurvoorwaarden

1. U bent verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen.

2. Aanhangwagen dient na verhuurperiode in dezelfde staat afgeleverd te worden.

3. Aanhangwagen dient terug gebracht te worden op het afgesproken tijdstip en plaats.

4. Bij het later terug brengen van de aanhangwagen zijn wij genoodzaakt een volgend dagdeel te berekenen.

5. 1 dag is van 8.00 tot 18.00 uur, 1 week is van maandag 8.00 tot zondag 18.00

6. De maximum snelheid voor aanhangwagens in acht nemen. Bij snelheidsovertredingen worden de daaruit voortkomend boetes verhaald op de huurder.

7. De aanhangwagens zijn niet  verzekerd tegen schade aan de aanhangwagen (cascoschade)De lading is niet meeverzekerd. Het eigenrisico voor de huurder is € 150.=. In geval van opzet of schuld (ook inbegrepen over-belading) en bij verlies of diefstal tijdens de verhuurperiode blijft u onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten.

8. Ten laste van huurder komen alle kosten, welke de verhuurder voor het 
    Geldend maken van zijn rechten ingevolgde dit contract nuttig of nodig mocht maken.

9. Gebruik van meegeleverde spanbanden en accessoires is geheel op eigen risico van de huurder!

10. U bent verplicht een geldige internationale reis en kredietbrief plus aanhangwagen supplement te hebben! Deze kunt u via of bij de ANWB aanschaffen.